29 oct. 2011

V Festival del llibre d'artista i de la petita edició


Associació Cultural ILDE (I Libri De…)

Apartat de correus núm. 134 – 08080 Barcelona

V Festival del llibre d’artista
i de la petita edició

Barcelona, 23 d’abril de 2012

Direcció artística Elisa Pellacani

EL NOU LLIBRE

La innovació del «llibre d’artista»

Amb la cinquena edició, el Festival afegeix una etapa significativa a l’evolució del «llibre d’artista» i ofereix nous enfocaments a les experiències consolidades de l’elaboració de llibres. Els temes que proposa el Festival són: llibertat, memòria, altres llocs, integració, sonoritat, joc i ambient, i poden estimular la invenció i la creativitat dels autors participants i suggerir noves perspectives impensades sobre la innovació expressiva del «llibre d’artista» i dibuixar la fisonomia dinàmica de la producció de peces úniques i d’edicions limitades.

L’Associació Cultural ILDE us convida a participar amb una obra única o un tiratge petit a la V edició del Festival que tindrà lloc a Barcelona el dia de Sant Jordi (23 d’abril de 2012, Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor de la Unesco), i a formar part d’un itinerari internacional per a la difusió i el col·leccionisme del llibre d’artista en les seves múltiples formes.

Una selecció d’imatges de les obres rebudes es publicarà al llibre catàleg 2012 sobre la iniciativa, i es reservaran còpies especials per als participants.

Reglament

- Considerem «llibre d’artista» l’obra intel·lectual ideada i executada segons la definició de llibre; considerem «petita edició» la realització de diversos exemplars d’un prototip pensat i volgut per un artista o amb col·laboració amb un editor.

- Poden participar al Festival els autors i els editors amb una obra en còpia única o amb un màxim

de deu exemplars de la mateixa publicació. Les obres han de ser inèdites, és a dir, no haver estat mai presentades en mostres o concursos, ni haver estat publicades: l’incompliment d’aquest requisit exclou de la possibilitat de participar al Festival.

- Les tècniques, els materials i els temes són de lliure elecció de l’autor.

- Els temes en els quals inspirar-se per a les obres que es presenten al Festival són: llibertat, memòria, altres llocs, integració, sonoritat, joc i ambient.

- Les dimensions de les obres no han de superar els 30 cm per banda (en format tancat) i el seu pes no ha de ser superior als 2 kg; per a les instal·lacions i les obres més difícils de transportar caldrà un acord previ amb l’associació.

- Els llibres han d’anar signats pels autors i s’ha de permetre que el públic que assisteixi a les exposicions els puguin consultar.

- Les obres han d’arribar per correu postal, com a màxim el dia 31 de desembre de 2011, a l’adreça següent: Elisa Pellacani. Associació Cultural ILDE, apartat de correus núm. 134, 08080 Barcelona. Per a enviaments des de fora d’Europa es poden fer servir transportistes privats, en aquest cas, poseu-vos d’acord amb l’associació sobre la recollida del paquet (tingueu en compte que els enviaments per missatger no arriben a l’apartat de correus). Cada paquet ha de contenir l’obra, la fitxa de participació (que podeu descarregar del web www.ilde.info) amb: títol de l’obra, descripció de les característiques (màxim 20 línies de text dedicades a les modalitats tècniques i al tema que es desenvolupa), el nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça postal, l’e-mail, el telèfon i una signatura a mà. Juntament amb la fitxa de participació heu d’adjuntar una còpia del comprovant de pagament de la quota d’inscripció al Festival (10 euros) i del reemborsament a preu fet de les despeses d’enviament de l’obra de l’autor (15 euros). També cal adjuntar un CD amb una o més fotografies en color i en alta resolució del llibre, el currículum vitae (no més de 10 línies de text) i fotografies de l’autor/a.

- La devolució de les obres seleccionades per al Festival tindrà lloc per mitjà de servei postal a partir del febrer del 2013. La devolució de les obres no seleccionades es durà a terme, com a màxim, abans de finalitzar el mes de març del 2012. A títol de reemborsament a preu fet per les despeses d’enviament, l’associació sol·licita el pagament de 15 euros al compte corrent a nom d’Elisa Pellacani, Associació Cultural ILDE, IBAN/BIC: ES58 2100 3275 2121 0087 7355 / CAIXESBBXXX, indicant el nom i cognoms del participant. Cal adjuntar la còpia del rebut de pagament a l’enviament del llibre. Les obres que arribin a l’associació sense haver dut a terme aquest pagament quedaran a lliure disposició de l’associació, que no quedarà obligada a fer-ne la devolució.

- Els participants al Festival poden manifestar la intenció de deixar l’obra (en cas que sigui seleccionada) a l’Associació Cultural ILDE per a la seva incorporació al fons arxiu del Festival per a futures exposicions. Correspon al comitè organitzador decidir sobre aquestes propostes i comunicar la decisió a les persones interessades.

- El Festival, amb els llibres que s’hagin rebut i que l’associació hagi considerat idonis, es durà a terme a Barcelona el dia 23 d’abril de 2012 a la plaça de Sant Just (anomenada plaça dels Llibres Imaginats) amb un programa que s’enviarà a tots els participants, a les associacions i als mitjans de comunicació.

- De l’abril al desembre del 2012 s’exposarà una selecció significativa del material en diverses seus, que es comunicaran oportunament als participants, sense que això comporti cap despesa per a aquests.

- La inserció de les obres al llibre catàleg, que es presentarà el dia 23 d’abril de 2012, es durà a terme per criteri indiscutible de l’Associació Cultural ILDE, i constitueix un premi i un reconeixement als participants de la V edició del Festival del Llibre d’Artista i de la Petita Edició.

- Tal com es va fer a la darrera edició, a la V edició del Festival s’estableix l’assignació d’uns premis de compra/edició següents:

a) Premi «Biblioteca dels Autors»: l’Associació Cultural ILDE comprarà dos llibres seleccionats pel Festival al preu establert pels autors en l’acte de lliurament, per tal d’incorporar-los al fons permanent de l’Associació i de mostrar-los i difondre’ls a les exposicions posteriors.

b) Premi «El Nou Llibre»: consisteix a un tiratge limitat (en col·laboració amb l’editorial Consulta, librieprogetti) d’una obra que presenti unes característiques innovadores en el contingut i en la forma.

Aquests reconeixements i altres possibles premis meritoris als autors es lliuraran en el transcurs del Festival, el dia 23 d’abril de 2012.

- Els organitzadors declinen tota responsabilitat per possibles danys als llibres durant la preparació i el desmuntatge de l’exposició, i durant els enviaments per desgast, accident o robatori.

- Les dades personals seran tractades respectant les normatives vigents.

Barcelona, 8 d’octubre de 2011

El Festival del Llibre d’Artista i de la Petita Edició de Barcelona està organitzat i autogestionat pels socis de l’Associació Cultural ILDE (I Libri De...). Informació: www.ilde.info, +34 657257158.


28 oct. 2011

LES PEDRES, exposició

Les pedres
Del 29 d’octubre al 22 de novembre de 2011.
Inauguració: dissabte 29 d’octubre a les 19h.

Adreça: C/ Font Vella, 28. 08221 - Terrassa

Horaris:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Dissabtes d'11 a 14 h i de 18 a 21 h20 oct. 2011

Convocatòria FORMAT DOMÈSTIC

FORMAT DOMÈSTIC

del 18 de maig al 5 de juny de 2012

Sala Soler i Palet

Inauguració: divendres 18 de maig a les 19hFORMAT DOMÈSTIC serà una mostra d’art que donarà forma a un gran collage composat per petits fragments i que es vol realitzar amb la intenció de donar a conèixer i consolidar l’Associació Artistes Visuals de Terrassa i l’activitat Tallers Oberts Terrassa.

L’exposició l’organitzen l’Associació Artistes Visuals de Terrassa i Terrassa Arts Visuals-Ajuntament de Terrassa.


Bases per participar:

La convocatòria està oberta a totes les creadores i creadors a nivell local, nacional i internacional.

Cal presentar una obra en format 15 x 15 cm i un gruix aproximat de 5 mm. El tema i la tècnica són lliures, així com també el suport (si algú està interessat pot recollir a la Sala Muncunill un suport ja preparat).

A les obres si posarà el nom i estaran signades només pel darrera i s’indicarà la posició de la mateixa. Es presentaran sense paspartú i sense emmarcar.


Dates i lloc de presentació:

del 2 al 30 d’abril de 2012 , a la recepció de la Sala Muncunill,

Plaça Didó 3,Terrassa 08221

tel 937397080.

Horari: de Dimarts a Divendres de 17 a 20,30 h, Dissabtes de 11 a 14 h i 17 a 20,30 i Diumenge de 11 a 14 h


Els autors i autores faran donació de la seva obra a l’Associació Artistes Visuals de Terrassa, que les posarà a la venda a un preu simbòlic de 30 €. Tant el que es recapti mitjançant la venda de les peces com el que no es vengui passarà a formar part de l’associació que en farà difusió en la seva web i en posteriors esdeveniments.


Per a més informació: aavterrassa@gmail.com


http://aavterrassa.tumblr.com/