13 may. 2012

Format domèstic i Tallers oberts


El punt de sortida de Tallers Oberts és l’exposició FORMAT DOMÈSTIC que s’inaugura el divendres 18 de maig a les 7 del vespre a la Casa Soler i Palet (Font Vella, 28). La mostra és el resultat d’enxarxar múltiples artistes i elaborar una cartografia plàstica configurada a partir de peces de 15x15cm. La proposta final és atzarosa, ja que parteix de la imprevisible resposta dels creadors i creadores participants. Ells dialoguen, però les seves paraules es dissolen en una sola veu. Aquestes peces es podran adquirir a un preu de 30€ i els beneficis aniran íntegrament a favor de l’Associació d’Artistes Visuals de Terrassa.


El punt de sortida de Tallers Oberts és l’exposició FORMAT DOMÈSTIC que s’inaugura el divendres 18 de maig a les 7 del vespre a la Casa Soler i Palet (Font Vella, 28). La mostra és el resultat d’enxarxar múltiples artistes i elaborar una cartografia plàstica configurada a partir de peces de 15x15cm. La proposta final és atzarosa, ja que parteix de la imprevisible resposta dels creadors i creadores participants. Ells dialoguen, però les seves paraules es dissolen en una sola veu. Aquestes peces es podran adquirir a un preu de 30€ i els beneficis aniran íntegrament a favor de l’Associació d’Artistes Visuals de Terrassa.

Per a més informació vegeu: